1/3

Společnost BROPEL je mladá společnost vyrábějící topné pelety z rostlinných materiálů, konkrétně z  biomasy (pšeničná a řepková sláma, seno). Společnost Bropel využívá k produkci biomasy moderní peletizační linky od společnosti Propelety  s r.o.  Toto zařízení je určeno k lisování pelet z organického materiálu (seno, sláma, obilné plevy a jiné suché rostlinné části nadzemních rostlin). Samotný význam pelet lze spatřovat především v jeho funkci ekologického paliva nebo také jako krmivo či stelivo pro hospodářská zvířata.

 

Výroba takovéto zelené energie má kromě příznivého vlivu na životní prostředí také pozitivní dopad na ceny tepla, elektřiny, ale také na místní zaměstnanost. Podíl obnovitelných a druhotných zdrojů energie, zejména biomasy, se neustále zvyšuje a předpokládáme, že právě biomasa bude představovat strategické palivo budoucnosti.

 

Směrnice EU již dnes stanovují teplárnám povinnost spalovat určité množství biopaliv a současně na toto ekologické palivo umožňuje získat dotaci.

KONTAKTUJTE NÁS

Telefon

+420 582 370 434

+420 602 200 086

+420 603 542 084

E-Mail