Společnost Bropel používá k výrobě topných pelet výrobní linku Propelety 1000 Standart od společnosti Propelety s.r.o. Linka je schopna za hodinu zpracovat 1000 kg pšeničné slámy, 850 kg sena nebo 700 kg řepkové slámy. Vlastnosti vstupní suroviny (především vlhkost) jsou velmi důležité, jelikož mohou způsobit mírnou změnu kapacity linky. Celé zařízení je pak výkonově kompaktní celek, na jehož obsluhu stačí při plné zaměstnanosti jeden člověk. Tvar linky je možné také pozměnit podle dispozice stavby, ve které má být umístěna. Stejně tak je možné linku rozšířit o různá doplňující zařízení dle potřeb odběratele (balící zařízení, atd.).

 

Vstupními materiály jsou v našem případě seno, pšeničná sláma a řepková sláma. Tyto suroviny mohou být buď volně ložené nebo v balících s maximálním průměrem 1,5 m. Výstupním výrobkem jsou tedy Agropelety o průměru 6 - 14 mm a délce 1 - 3 násobku průměru, bez chemických přísad a s vysokým stupněm zhutnění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak je vidět z tabulky je výhřevnost pelet srovnatelná s uhlím, ale jejich cena je nižší, tudíž je možná úspora nákladů v topné sezóně. Také existuje reálný předpoklad cenové stability, jelikož surovin pro výrobu je dostatek. V neposlední řadě jsou pelety také šetrné k životnímu prostředí, o čemž svědčí i údaje z tabulky (obsah popela a síry).

Obsah síry

0,12 %

2 - 3 %

 

Výhřevnost

 

12 - 18 MJ/kg

 

12 - 17 MJ/kg

 

Měrná hmotnost

 

750 kg/m3

 

700 kg/m3

 

Obsah popela

 

3 - 7 %

 

10 - 30 %

PELETY

HNĚDÉ UHLÍ